Novinky školy

2024 11. 6.

STAROČESKÉ SUCHÉ MÁJE

 
V červnu proběhla dětská varianta klasických májových oslav, které pořádala naše škola. Závěrečná beseda v podání malých májovníků před místním kostelem byla úžasná. Děkujeme všem hředelákům, kteří nás vesnicí doprovázeli, také obci v čele s místostarostkou Ing. Janou Buňkovou a v neposlední řadě p. Jitce Mackové za výborné občerstvení.
Video z besedy zde: Máje
2024 2. 6.

DEN DĚTÍ V ZŠ

Den dětí jsme si ve škole náležitě užili. Začal veselými dovednostními soutěžemi, následovala úžasně uvolňující akce Bubnování od Ivanky Benešové ze Sociální centrum pro rodinu a pak už nás čekala Qerková honba za pokladem. Poklad byl nalezen!

Fotky zde:Den dětí