Novinky školy

2023 23. 11.

PROVOZ ŠKOLY 27.11.2023

Vážení rodiče,
zaměstnanci naší školy a školky podporují chystanou stávku ve školství, přesto se stávka provozu našeho zařízení nedotkne a v pondělí 27.11.2023 bude o vaše děti a žáky POSTARÁNO V BĚŽNÉM REŽIMU. Děti budou pod dohledem zaměstnanců vyrábět drobné předměty na vánoční jarmark. Školní jídelna uvaří, družina se o děti postará dle běžné docházky, kroužky tento den nebudou pracovat. Děti mohou přijít do školy bez aktovek. 
 
Proč podporujeme stávku?
 
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 obsahuje řadu škrtů v kapitole školství, které budou mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti, žáky.
Snižování maximálního počtu hodin, které může základní škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především malých škol do 100 žáků, tedy i naší školy, může znamenat změnu organizace a dokonce i likvidaci malotřídních škol.
Například tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). Financování ONIV je pak škola nucena hradit z obecních peněz a dochází tím k navyšování obecního rozpočtu na provoz školy.
V roce 2024 na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků ve školství chybějí v návrhu státního rozpočtu peníze úplně (jedná se o 6,8 miliardy korun)! Navíc dle informací ministerstva školství má od roku 2025 přecházet financování nepedagogických zaměstnanců ( kuchař, školník, uklízeč, admin. pracovník) opět na bedra zřizovatele, tedy obecních úřadů.
O 2 % má klesnout objem financí na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou asistenti pedagoga.
I platy učitelů v roce 2024 poklesnou vůči průměrné mzdě v ČR .
S návrhem vlády nesouhlasíme, a proto stávku podporujeme. Doufáme, že se nakonec navrhovaná opatření dotknou provozu naší školy jen minimálně.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hředle.
2023 23. 11.

DIVADLO JE NAŠE

 15. listopadu ráno jme se vydali do Rakovníka. Naším cílem bylo Tylovo divadlo v Rakovníku. Jeli jsme se podívat na Věž. Tedy na představení Divadla Věž "Jak Uhlíř Skoumal Svěrák". Už název napovídal, že se bude zpívat. A zpívalo se. Některé písničky jsme dokonce znali a zpívali si s herci jak by bylo pěkné, "Kdyby prase mělo křídla",  a že "Toho i toho je mnoho." Děti zpívaly a tančily.... Všem se to moc líbilo.