GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Hředle, okres Rakovník dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (viz tabulka).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS uq5mmsx, emailem na adrese zs.hredle@seznam.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Hředle, Hředle 204, 270 08 Hředle.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Zuzana Krausová, tel. č. 604 679 889

email: zuzana.krausova@sms-sluzby.cz .

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - TESTOVÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů pro zanměstnance a zákonné zástupce žáků

 

Kontrolní záznamy

Směrnice na ochranu osobních údajů

Pověřenec na ochranu osobních údajů