Organizace školního roku 2023/24


Začátek školního roku:  v pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny:  ve čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny:   v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny:  v pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny:  pondělí 19.února až pátek 25. února 2024

Velikonoční prázdniny:  ve čtvrtek 28. března 2024 (vyučování začne v úterý 2. dubna)

Ukončení druhého pololetí:   v pátek 28. června 2024

Hlavní prázdniny: od 29. června 2024 do 1. září 2024

Zahájení školního roku 2024/2025:  v pondělí 2. září 2024

 

Škola nabízí žákům tyto zájmové útvary

počítačový kroužek                           Slámová

angličtina  1. a 2. ročník                    Petrboková

pěvecký kroužek                               Stránská

doučování 4. a 5. roč.                        Stránská

doučování 1.-3. ročník                       Petrboková

sportovní kroužek                              Suková

taneční kroužek                                 Hubíková

 

Plánované akce 

-návštěva divadelního představení, kina

-školní koncerty

-exkurze

-výlet za poznáním historie Rakovníka

-výuka na dopravním hřišti, dopravní soutěž

-soutěž „Hředelský slavíček“

-recitační soutěž

-Den otevřených dveří, malá školní akademie a výstava prací žáků

-nocování ve škole

-školní výlet

 

Plán pedagogických rad

30.8.2023

17.1.2024

17.6.2024

 

Schůzky s rodiči se uskuteční předběžně: 7.11.2023, 22.4.2024

Konzultační den je v úterý před 8.hodinou a od 15.30 do 16.00 hod.

Pracovní porady budou konány podle potřeby přibližně 2krát v měsíci.

Zápis do 1. ročníku proběhne 8.4.2024.