Novinky

Mateřská škola a jarní prázdniny

2024 13. 2.

Mateřská škola se školní kuchyní je během jarních prázdnin, tj. 19.2. až 23.2.2024,  v provozu.

PODĚKOVÁNÍ

2024 4. 1.
 
Děkujeme všem rodičům dětí hředelské školy a školky a všem přátelům školy (obzvláště p. Janě Buňkové, p. Marii Hrbkové, p. Anně Váňové, manželům Zdeňkovi a Elišce Fenclovým, p. Daně Malé, Jiřině Srbové, Aleně Frélichové). Díky vám všem a štědrosti kupujících se nám podařilo vybrat na akci Vánoční jarmark krásných 11.440 Kč. Posluchači Vánočního koncertu v místním kostele vhodili do kasičky dobrovolného vstupu dalších 2.714 Kč.
MOC VÁM VŠEM DĚKUJEME a brzy Vás budeme informovat, jak jsme s penězi naložili.

PŘÁNÍ

2023 19. 12.

Krásné a klidné prožití Vánoc a do nového roku jen to nejlepší

přejí


děti, žáci a zaměstnanci

ZŠ a MŠ Hředle.

Naviděnou znovu 3.1.2024.

MIKULÁŠSKÉ SVÍCENÍ A JARMARK

2023 7. 12.

Vánoční jarmark spojený s prodejem vánočních výrobků žáků naší školy a školky proběhl dne 3.12.2023 v zasedací místnosti obecního úřadu. Děkujeme všem rodičům a ostatním Hředelákům, kteří se s námi do výroby vánočních dekorací zapojili.

Tradiční rozsvícení vánočních stromů před obecním úřadem ve Hředlích spojené s Mikulášskou nadílkou a koncertem žáků základní školy se uskutečnilo po skončení jarmarku.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V MŠ

2023 30. 11.

29.11.2023 jsme se sešli při předvánočním tvoření s rodiči i dětmi a dorazila i jedna babička. Tvoření proběhlo ve vánočním duchu, kdy nám maminky s dětmi pomohly vytvořit pár výrobků k prodeji na Vánoční jarmark na OÚ ve Hředlích. Vznikla kouzelná díla. Více foto v galerii.

PROVOZ ŠKOLY 27.11.2023

2023 23. 11.
Vážení rodiče,
zaměstnanci naší školy a školky podporují chystanou stávku ve školství, přesto se stávka provozu našeho zařízení nedotkne a v pondělí 27.11.2023 bude o vaše děti a žáky POSTARÁNO V BĚŽNÉM REŽIMU. Děti budou pod dohledem zaměstnanců vyrábět drobné předměty na vánoční jarmark. Školní jídelna uvaří, družina se o děti postará dle běžné docházky, kroužky tento den nebudou pracovat. Děti mohou přijít do školy bez aktovek. 
 
Proč podporujeme stávku?
 
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 obsahuje řadu škrtů v kapitole školství, které budou mít negativní dopady na kvalitu vzdělávání, tedy především na děti, žáky.
Snižování maximálního počtu hodin, které může základní škola použít pro výuku (PHmax), které se dotkne především malých škol do 100 žáků, tedy i naší školy, může znamenat změnu organizace a dokonce i likvidaci malotřídních škol.
Například tzv. ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), z nichž školy nakupují mimo jiné učebnice a pomůcky pro žáky nebo hradí dopravu žáků na plavecký výcvik, se v roce 2022 snížily veřejným školám o skoro 1 miliardu korun oproti roku 2021 a v roce 2024 se mají snížit o 323 milionů korun oproti letošku (o 12,3 %). Financování ONIV je pak škola nucena hradit z obecních peněz a dochází tím k navyšování obecního rozpočtu na provoz školy.
V roce 2024 na 17 020 plných úvazků nepedagogických pracovníků ve školství chybějí v návrhu státního rozpočtu peníze úplně (jedná se o 6,8 miliardy korun)! Navíc dle informací ministerstva školství má od roku 2025 přecházet financování nepedagogických zaměstnanců ( kuchař, školník, uklízeč, admin. pracovník) opět na bedra zřizovatele, tedy obecních úřadů.
O 2 % má klesnout objem financí na ostatní pedagogické pracovníky, jako jsou asistenti pedagoga.
I platy učitelů v roce 2024 poklesnou vůči průměrné mzdě v ČR .
S návrhem vlády nesouhlasíme, a proto stávku podporujeme. Doufáme, že se nakonec navrhovaná opatření dotknou provozu naší školy jen minimálně.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Hředle.

FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ A ZŠ

2023 6. 11.

Dne 8.12.2023 proběhne v mateřince i základce tradiční vánoční  fotografování dětí firmou Photodienst Brno.

Cena celé série fotek je 450 Kč, cena poloviční série 300 Kč.

CANISTERAPIE V MŠ

2023 30. 10.

V pondělí jsme měli v mateřské škole návštěvu, přišla paní Iveta Novotná se svou psí canisterapeutkou Angelinou. Dětem vysvětlila, jak se chovat v přítomnosti psa, ať už na návštěvě nebo na procházce, poté si děti vyzkoušely, jak se dávají hledací úkoly (hlavolamy) pro pejsky.

ŠKOLKA V POHYBU S TRENÉREM FAČR Petrem Veckou

2023 25. 9.

V úterý 19.9.2023 se za námi do školky přijel podívat z Rakovníka trenér FAČR Petr Vecka.

Pro děti si připravil zajímavé hry a soutěže.