Informace o školní jídelně

Školní jídelna připravuje stravu pro základní školu a mateřskou školu. Žákům ZŠ a dětem v MŠ připravuje kromě obědů také přesnídávky a odpolední svačiny. V jídelně se stravují také zaměstnanci školy.

 

ZMĚNA CEN STRAVNÉHO​ od 1.3.2023

Děti mateřské školy -  strávníci do 6 let: 

Přesnídávka                          10,-   Kč

Oběd                                     25,-   Kč

Odpol. svačina                       10,-   Kč

 

Děti mateřské školy

Žáci základní školy – strávníci 7-10 let:               strávníci 11 – 14 let:

 

Přesnídávka                          12,- Kč                                    13,- Kč

Oběd                                     28,- Kč                                    30,-Kč   (20,- Kč hradí obec)

Odpolední svačina                 12,- Kč                                    13,- Kč

 

Zaměstnanci:

Přesnídávka                          14,- Kč

Oběd                                     40,- Kč

 

Cizí strávníci:

Oběd                                    70,- Kč                

 

Přihlašování a odhlašování obědů: 
1) Děti, které jsou přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ, se automaticky přihlašují k celodennímu stravování.
2) Při přihlašování obědů je nutné vyplnit závaznou přihlášku ke stravování ve školní jídelně. 
3) Stravné se platí převodem z účtu vždy do 15. dne v měsíci. 
4) Informace o platbách, tiskopisy a vše, co souvisí se stravováním, poskytne vedoucí ŠJ. 
5) V případě plánované absence dítěte se obědy odhlašují den předem do 13,00 osobně nebo telefonicky na čísle 731 984 673. 
6) V případě náhlého onemocnění dítěte si lze vyzvednou oběd a náhradní svačinu do vlastních čistých jídlonosičů a to v čase od 11.30 hod do 11.45 hod (platí pouze v první den nepřítomnosti). 
7) Také v tento den je možné odhlásit stravování na aktuální den, ale pouze do 7.00 hod. Toto platí ve výjimečných případech – náhlé onemocnění dítěte.
8) V případě, že dítě s celodenním pobytem půjde po obědě domů, lze si ráno odhlásit odpolední svačinu . 

Vnitřní řád školní jídelny