Dotazníkové šetření spokojenosti duben 2024


Dotazník byl distribuován mezi všechny rodiče našich žáků během měsíce dubna roku 2024. Další dotazník byl zadán všem žákům školy. Výsledek obou dotazníkových šetření zde:

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RODIČE

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ ŽÁCI