Informace o základní škole

Malotřídní škola

Malá škola není handicap, ba naopak – díky přirozené a otevřené komunikaci, spolupráci a individuálnímu přístupu – „malotřídka“ lépe připraví na život!

Výhody naší školy:

- existence školy na vsi zvyšuje její prestiž; škola k obci patří jako kostel, pošta, obchod i úřad

- při přechodu do „velké“ školy žáci nemají sebemenší problémy s adaptací, jsou samostatnější a více ukáznění

- individuální přístup vzhledem k malému počtu žáků ve třídě – naučí se pomáhat ostatním (mladším) dětem; zvládnou spolupráci; potlačí se soutěživost; pracují tak, aby se vzájemně nerušili

- při vyučování se žáci častěji dostanou ke slovu, mají okamžitou zpětnou vazbu od učitele

- vše výše uvedené pomáhá dobrému klimatu ve třídě, formuje zdravé vztahy mezi dětmi a navozuje u dětí pocit bezpečí ve škole (rodinné prostředí).


Naše ZŠ je v tomto školním roce školou trojtřídní  s celkově 23 žáky.   Vyučují se v ní žáci     1.- 5. ročníku.


V I. třídě (1. a 3. ročník) je třídní učitelkou  Mgr. Iva Slámová, ve II. třídě (4. a 5. ročník) uč. Anna Stránská, ve III. třídě (2.ročník) je třídní učitelkou Bc. Nikola Špatenková. Ve  třídách vyučuje také Mgr. Adéla Petrboková, DiS, a Ilona Suková. 

V I. třídě spolupracuje s učitelkami asistentka pedagoga Kateřina Zelenková.

V tomto školním roce bude s učitelkami spolupracovat také Naděžda Novotná na pozici školního asistenta, který je financován z ESF v projektu OP JAK.

 

Konzultační dny:

úterý před 8. hodinou nebo 15.30 - 16.00