Školní metodik prevence a rizikových projevů chování


Školní metodik prevence  Bc. Nikola Špatenková 


Konzultační hodiny lze běžně dohodnout po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem

nejlépe úterý 13:00- 14:00

Prevence rizikových projevů chování

Nevhodné chování (násilí a agresivita, šikana, krádeže, kouření, braní drog, gamblerství, kriminalita a další) je chování na hranici společenské únosnosti, bývá interpretováno jako obrana proti ztrátě sociální jistoty, jako konec řetězu mnoha křivd, ponížení a celkové zátěže. Pramení z neuspokojené touhy po uplatnění a úspěchu. Děti se snaží násilím a agresivitou dokázat svoji převahu a hodnotu. Nejlepší metodou boje s tímto nešvarem je vědět, kde jsou jeho kořeny a předcházet mu.

Program primární prevence na naší škole je zaměřen na:

- sebepoznávání, poznání svých hodnot a předností
- schopnost spolupráce – týmová práce
- poznávání mezilidských vztahů
- komunikační dovednosti
- programy podporující zdravý životní styl
- dostatečnou nabídku aktivit v odpoledních hodinách
- minimalizování neplodného trávení volného času – mimoškolní aktivity
- nabídku besed se zajímavými lidmi
- spolupráce s orgány a organizacemi (ČČK, Hasiči, Policie ČR, atd.)
- identifikaci problémů v raném stádiu

V této oblasti výuky nejde jen o předávání vědomostí. Důležitou součástí výuky je nácvik dovedností potřebných pro adekvátní řešení problémů, konfliktů a náročných životních situací.