DOTACE ESF                                 

 

 

V letech 2023-2025 čerpáme z operačního programu OP JAK dotaci na projekt s názvem " ZŠ a MŠ Hředle 002",

s reg.č. " CZ.02.02.XX/00/22_002/0005896".

Byly podpořeny následující aktivity:

– školní asistent MŠ/ZŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD/ŠK, spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK a inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.

 

 

 

Ve školním roce 2021, 2022 a 2023 čerpáme finanční prostředky na doučování žáků z dotace  Národní plán doučování  a v letech 2022 a 2024 z dotace Národní plán obnovy, určené pro zlepšení vybavení škol digitálními technologiemi, rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí, prevenci digitální propasti. 

 

 

V letech 2021-2023 čerpáme z operačního programu OP VVV dotaci na projekt s názvem " ZŠ a MŠ Hředle 80",

s reg.č. " CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020833".

Byly podpořeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů MŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

V roce 2020-2022 čerpáme z operačního programu OP VVV dotaci na projekt s názvem " ZŠ a MŠ Hředle 63",

s reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015819".

Byly podpořeny následující aktivity:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů MŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK

 

 

 

Z operačního programu OP VVV byla škole poskytnuta dotace na projekt s názvem " ZŠ a MŠ Hředle 22",

s reg.č. "CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007470" , který probíhal v letech 2017-2019,

byly podpořeny následující aktivity:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj předškolních pedagogů

Sdílení zkušeností pedagogů MŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Sdílení zkušeností pedagogů ZŠ z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ

 

 

DOTACE MŠMT ČR:

  

Čerpáme dotaci   "Podpora výuky plavání v základních školách"