Zápis na školní rok 2024/2025

 • bude probíhat od 2. do 10. května 2024

Dokumenty a doručení do MŠ

 • Žádost o přijetí do MŠ
 • Evidenční list
 • Potvrzení evidenčního listu lékařem
 • Rodný list k nahlédnutí nebo jeho prostá kopie
 • Doklad o trvalém pobytu

Všechny dokumenty poté doručte nejpozději do 10.5.2024 do 12.00 hodin do naší MŠ  jedním z následujících způsobů:

 • osobně  - 9.5.2024 od 16:00 do 16:30 hod.
 • nebo do datové schránky školy uq5mmsx (může se jednat o datovou schránku podnikatele nebo soukromé osoby, nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem nebo vlastníkem společnosti)
 • nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem(nelze jen poslat prostý email!)
 • nebo poštou či vhozením do schránky školy, vytištěné a podepsané doručte na adresu ZŠ a MŠ Hředle, 270 08 Hředle 204

Možnost vyzvednutí formulářů v MŠ od 22.4 do 26.4.2024.

Ředitelka školy bude ve správním řízení rozhodovat o přijetí či nepřijetí dítěte dle zveřejněných kritérií.

 • O přijetí či nepřijetí dítěte budeme informovat zveřejněním seznamu na dveřích hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat.
 • Registrační číslo Vám sdělíme telefonicky na tel. čísle 731 984 673 – nezapomeňte prosím uvést správné telefonní číslo.