STAROČESKÉ SUCHÉ MÁJE

11. 06. 2024
 
V červnu proběhla dětská varianta klasických májových oslav, které pořádala naše škola. Závěrečná beseda v podání malých májovníků před místním kostelem byla úžasná. Děkujeme všem hředelákům, kteří nás vesnicí doprovázeli, také obci v čele s místostarostkou Ing. Janou Buňkovou a v neposlední řadě p. Jitce Mackové za výborné občerstvení.
Video z besedy zde: Máje
5n3q3icyoy_____IMG_0288